O podjetju

V naem podjetju se ukvarjamo predvsem s storitvami z gradbeno mehanizacijo. Na razpolago nudimo zelo iroko izbiro gradbene mehanizacije, razpolagamo z mehanizacijo od 1.5t do 22t, kar nam omogo?a izvajanja razli?nih del, kot so:

* novogradnje cest,

* vzdrevanje cest,

* asfaltiranje cest in dvori?,

* urejanje okolic stanovanjskih objektov,

* sanacija plazov,

* izgradnja kamnitih zlob,

* vrtanje in izvedba pilotov,

* planiranje kmetijskih povrin in melioracije,

* ruenje vseh vrst objektov,

* izkopi kanalov (kanalizacija, vodovod, elektrika in stalo),

* zabijanje tirnic,

* pluenje dovoznih cest, dvori? in parkiri?...

* najem in izposoja opaa z naim opaenjem

Poleg omenjenih storitev nudimo e prevoze razsutih tovorov z vozili od 10t do 26t.

Ukvarjamo se tudi z izklopi vseh vrst (za temelje, kabelske inatalcije, ...).

Na razpolago smo vam tudi pri urejanju zelenic, tako na javnih (parki, ...) kot tudi na zasebnih mestih (vrt). Omogo?amo tudi zasaditev trave.

Na voljo smo tudi pozimi, saj imamo na razpolago vozila, s katerimi pluimo ceste, dvori?a in parkiri?a.

S svojo gradbeno mehanizacijo in uslugami se priporo?amo!